Hvorfor Prins Petfoods

MER ENN BARE FÔR  - Vi blir stadig mer kritiske til hva vi putter i oss av mat og drikke, og de fleste er klar over hvor viktig det er å ha et sunt og variert kosthold. I takt med dette har vi dessuten blitt mer bevisst over hva vi gir kjæledyra våre - dette er vi i Prins selvsagt veldig glade for..

Men vi vet også at det er lett å gå seg vill i en jungel av trender og reklame  og at det ikke alltid er lett å vite hva som er et godt produkt og hva som kan gjøre mer skade enn nytte.  Derfor velger vi å se forbi hva som kun ser bra ut i et markedsførings-perspektiv og spør oss selv hva som er til dyrets beste. 

Gjennom hardt arbeid og forskning - og et urokkelig mål om å fremstille produkter av ypperste kvalitet - har vi klart å utvikle en serie produkter vi kan stå for og være stolte av!  Disse produktene er tilpasset en rekke behov for å sikre en god helse for ditt kjæledyr.

Men et kvalitets-fôr alene, er ikke nøkkelen til en god helse - Derfor har vi også fokus på å inspirere til et aktivt liv for både deg og kjæledyret ditt - gjennom lek, trening og arbeid.

Vi er mer enn bare fôr - vi er en livsstil.

 

KJERNEVERDIENE 

Kvalitet først - Vi er åpne og transparente med hva vi gjør og hvordan det gjøres. Vi ønsker å overgå kriteriene til ulike sertifiseringer, fordi vi vet vi kan gjøre det enda bedre. Vi spør oss selv alltid om det er noe vi kan endre til det bedre, og vi lytter til kundene våre og deres erfaringer. Når det kommer til kvalitet, er dette noe vi kontinuerlig jobber med - og utfordrer oss selv på.

 


 

 

EduPet - organiserer profesjonelle kurser for kjæledyreiere og profesjonelle innen kjæledyrindustrienDeling av kunnskap - Kunder og dyr kommer først hos oss i Prins. Vi vil høre hva kundene våre har å si, og lære fra deres erfaringer - ikke fra et produkt-ståsted, men fra et genuint ønske om å sette dyrenes velferd først. Kunder er kritiske - og det skal de være. Det er kritiske spørsmål og tilbakemeldinger som inspirerer oss til å jobbe videre og bli bedre og til å utvikle nye produkter og tjenester. 

 


 

Knytte bånd -  Vi ønsker å møte dine forventninger, og håper at gjennom å gå i dialog med våre kunder, og lytte til deres erfaringer kan vi klare nettopp dette. Utover å spre kunnskap om fôr og ernæring ønsker vi å inspirere til riktig dyrehold og generell dyrevelferd.  

 

http://www.lifestyleforpets.nlInnovative - Vi har enorm drivkraft - det ligger rett og slett bare i vår natur. Vi ønsker å vokse gjennom innovasjon og forandringer - i tråd med behovene og erfaringene til våre kunder.  Vi er alltid på leting etter nye løsninger, og beveger oss gjerne ut i ukjent territorium for å finne dem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljø - Vi respekterer miljøet. Vi står for å tilstrebe en ansvarsbevisst og bærekraftig måte å leve på. Gjennom å kutte utslipp i forbindelse med transport, begrense bruken av emballasje og resirkulere, jobber vi daglig med å forminske vårt fotavtrykk. Vi ønsker også å inspirere deg til å gjøre det samme. Les gjerne mer her