Hvilke atferder har du forsterket i dag?

-bilder og tekst av Astrid Weider Ellefsen, Vindfinn Hundetrening

Vi som driver med hundesport eller bruker hunden i arbeid, bruker mye tid på å trene hundene. Målet med treningen er at de skal kunne gjøre en atferd mer nøyaktig, over lengre tid eller under større forstyrrelser enn det de kan på nåværende tid. Vi bruker gjerne fraser som «jeg har planer om å trene fri ved fot i dag», «jeg skal ut å trene sitt på 50 meters avstand» eller «jeg har trent litt gjeting med unghunden». Vi gjennomfører treningen og er oftest tålelig fornøyde. Men har vi kommet nærmere målet? Kan hunden nå utføre atferder mer nøyaktig, over lengre tid eller under større forstyrrelser enn det den gjorde før treningen startet? 

 For å kunne svare på dette må vi ta en liten tur innom læringsteorien

Hunden vil søke etter å gjøre mer av de atferdene som den tror lønner seg. Opplever hunden at det lønner seg å legge seg når vi sier «dekk» vil den med stor sannsynlighet oftere legge seg når vi sier «dekk» i framtiden. Oppnår hunden noe bra ved å gå ut av posisjon for å hilse på en annen hund vil den med stor sannsynlighet oftere gå ut av posisjon i framtiden. For å øke sannsynligheten for at hunden gjør de atferdene vi vil, må vi derfor sørge for at hunden opplever at den oppnår noe bra ved å gjøre de. Vi kaller det at vi forsterker atferdene

 

 

Det er dessverre ikke slik at vi alltid får mer av den atferden vi VIL forsterke. Vi får mer av den atferden som hunden tror lønner seg. Her er et eksempel:

Jeg trener på at hunden min skal ligge helt stille 20 meter foran meg og se på meg. Målet er at hunden skal kunne ligge slik i 2 minutter. Hunden ligger i 1,5 minutt før den begynner å snu hodet og snuser i bakken. Jeg kremter og beveger meg slik at hunden ser tilbake på meg. Da roser jeg hunden, sier «braaa, det er rett» og kaster favorittballen til hunden. Men hvilken atferd har jeg egentlig forsterket? Er jeg nærmere målet enn jeg var før treningsøkten? Antakelig ikke. I dette eksempelet er det hundens snusing i bakken som får meg til å reagere og til slutt ta fram belønningen. Jeg forsterker det motsatte av det jeg vil ha og atferden «snuse i bakken når jeg ligger stille» vil øke i sannsynlighet. For å kunne forsterke atferden jeg vil ha, må jeg sørge for at belønningen starter når hunden gjør det jeg vil ha mer av, altså å ligge lenge i ro og se på meg. 

Effekten av treningen er altså avhengig av hvilke atferder vi fikk forsterket i treningsøkten, ikke nødvendigvis hva vi brukte treningstiden til. Derfor er det lite nyttig å kun fokusere planleggingen rundt hva vi skal trene på, og begrense evalueringen til hvordan gjennomføringen var. Tenk heller igjennom hva du kommuniserte til hunden gjennom dine belønninger:

  • Hvilke atferder har jeg forsterket i dag?
  • Hvilke atferder må jeg forsterke i framtidige treningsøkter?